Objaśnienie klas SEO IPv6

December 11, 2018
SEO IPv6

W tym poście na blogu wyjaśnimy różne klasy IPv6, jeśli chodzi o SEO i hosting SEO. Aby ten post był bardziej użyteczny dla wszystkich naszych klientów, najpierw wymienimy różne klasy. Następnie wyjaśnimy, jak porównać różne adresy IPv6, aby sprawdzić, czy należą one do tej samej klasy A, B lub C. Następnie przyjrzymy się strukturze i formatowaniu IPv6. Innymi słowy, zaczynamy od podstaw, a potem stajemy się bardziej techniczni. Od czytelnika zależy, czy chce przeczytać cały ten post, czy też chce zignorować szczegóły techniczne i jest zadowolony z pierwszych dwóch sekcji ## IPv6 SEO Classes Podobnie do IPv4 SEO IPv4 definiujemy cztery różne klasy: A, B, C i D. W przeciwieństwie do IPv4, pojęcie „klasy” nie jest już częścią protokołu. W przestrzeni IPv6 zamiast klasy mamy tu prefiksy. Istnieje wiele różnych wytycznych dotyczących przypisywania IPv6. Jednym z preferowanych mechanizmów jest rozdawanie prefiksów /48 witrynom końcowym (firmom, blokom konstrukcyjnym itd.), a następnie przypisywanie użytkownikom końcowym alokacji /64 lub mniejszych. Po dokładnym przejrzeniu przypisań IPv6 na całym świecie doszliśmy do następujących klasyfikacji: 1. Dla różnych adresów IP klasy A powinny mieć różne prefiksy /32. 2. Dla różnych IP klasy B powinny mieć różne prefiksy /36. 3. Dla różnych adresów IP klasy C powinny mieć różne prefiksy /40. 4. Dla różnych adresów IP klasy D powinny mieć różne prefiksy /48. (W tej chwili nie sprzedajemy naszym klientom różnych Klas D, ponieważ nie jesteśmy jeszcze pewni, czy to przypisanie ma zerowy ślad) ## Format adresu IPv6 wyjaśnionyFormat adresu IPv6 Adres IPv6 (normalny) ma następujący format: y : y : y : y : y : y : y : y gdzie y jest nazywany segmentem i może być dowolną wartością szesnastkową z zakresu od 0 do FFFF. ## Skrócenie adresu IPv6 Aby nasze życie było trochę lepsze, adresy IPv6 można skrócić. Spójrzmy na kilka przykładów: Oryginał: 2041:0000:140F:0000:0000:0000:875B:131B Krótki: 2041:0000:140F::875B:131B Jeśli jest ciąg zer, możesz je usunąć raz . W powyższym przykładzie usunęliśmy całą część 0000:0000:0000. Możesz to zrobić tylko raz, a urządzenie IPv6 wypełni pozostałą przestrzeń zerami, dopóki nie uzyska 128-bitowego adresu. Co więcej, adres można skrócić jeszcze bardziej: Krótki: 2041:0000:140F::875B:131B Krótszy: 2041:0:140F::875B:131B Jeśli masz „hextet” z 4 zerami, możesz usunąć te i zostaw jedno zero. Twoje urządzenie IPv6 doda pozostałe 3 zera. Kiedy mówimy o adresach IPv4, używamy terminu „oktet”, aby zdefiniować „blok” 8 bitów. W IPv6 nie ma (jeszcze) oficjalnego terminu i istnieje wersja robocza IETF, która omawia używane nazwy. Oficjalnym terminem dla 4 wartości szesnastkowych jest „heksadekt”, jest to trudne do zapamiętania/wymówienia, dlatego zostanie użyta krótka forma „hekstet”. Zera wiodące można również usunąć, oto inny adres, który to pokazuje: Oryginał: 2001:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007 Krótki: 2001:1:2:3:4:5:6:7 Usuwając te zera otrzymujemy ładny krótki adres IPv6. Podsumowując te zasady: 1. Cały ciąg zer można usunąć, można to zrobić tylko raz. 2. 4 zera można usunąć, pozostawiając tylko jedno zero. 3. Zera wiodące można usunąć. ## Jak porównać 2 klasy IPv6 Teraz, gdy wiemy, jak jest sformatowany IPv6, łatwo będzie porównać adresy IP, wykonując następujące kroki: 1. Jeśli adres jest w krótkim formacie, rozszerz go do długiego formatu (32 cyfry ze wszystkimi zera). 2. Od lewej porównaj pierwsze 8 cyfr. Jeśli wszystkie wartości są równe, oba adresy IPv6 mają ten sam prefiks /32 (są w tej samej klasie A), w przeciwnym razie są w innej klasie A 3. Od lewej porównaj pierwsze 9 cyfr. Jeśli wszystkie wartości są równe, oba adresy IPv6 mają ten sam prefiks /36 (są w tej samej klasie B), w przeciwnym razie są w innej klasie B 4. Teraz od lewej porównaj pierwsze 10 cyfr. Jeśli wszystkie wartości są równe, oba adresy IPv6 mają ten sam prefiks /40 (są w tej samej klasie C), w przeciwnym razie są w innej klasie C 5. Na koniec, od lewej, porównaj pierwsze 12 cyfr. Jeśli wszystkie wartości są równe, oba adresy IPv6 mają ten sam prefiks /48 (są w tej samej klasie D), w przeciwnym razie są w innej klasie D Spróbujmy powyższego wzoru na dwóch różnych adresach IPv6: * 2001:1: 2:3:4:5:6:7 * 2001:1:200:3:4:5:6:7 Najpierw rozszerzmy powyższe adresy IP: * 2001:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007 * 2001:0001:0200:0003:0004:0005:0006:0007 Teraz sprawdźmy ich klasy A, B i C: Klasa A (/32 = 8 cyfr) * 2001:0001 * 2001:0001 Jak widać mają tę samą klasę A B-klasę (/36 = 9 cyfr) * 2001:0001:0 * 2001:0001:0 Jak widać, mają tę samą klasę B, klasę C (/40 = 10 cyfr) * 2001: 0001:00 * 2001:0001:02 Jak widzimy, adresy IP są w różnych klasach C. ## IPv6 i serwery DNS Zanim odejdziemy, przypomnijmy sobie, że w DNS adresy IPv6 są definiowane za pomocą rekordów „AAAA”, podczas gdy rekordy IPv4 są definiowane za pomocą rekordów DNS „A”. Ostatnie przemyślenia, dla Twojego SEO IPv6 Hosting zawsze wybieraj różne klasy A, B lub C lub mieszankę adresów IP z jak największej liczby różnych klas A.