Aktualizacje interfejsu API dla Search Console

December 9, 2020

Kilka miesięcy temu firma Google ogłosiła aktualizację infrastruktury API w celu poprawy wydajności API Search Console w miarę wzrostu popytu. Dzisiaj firma Google ogłosiła kolejne aktualizacje interfejsu API, w tym dodanie nowych filtrów danych i wiadomości w interfejsie API Search Console oraz obsługę atrybutów domeny w interfejsie API Sitemaps.

Raporty skuteczności zawierały mniej niż jeden dzień nowych danych. Dostęp do tych danych można teraz uzyskać za pośrednictwem interfejsu API, przekazując parametr żądania „dataState” i ustawiając wartość na „all”. Dane, które otrzymasz dla tej wartości, będą również zawierać nowe dane, które nie zostały jeszcze sfinalizowane. Jeśli chcesz uzyskać tylko końcowe dane, możesz przekazać ten parametr i ustawić wartość na final lub nie przekazywać go wcale, domyślnie otrzymasz tylko dane końcowe.

Więcej informacji o tych zmianach znajdziesz w poście na blogu Google tutaj.

Kilka miesięcy temu Google dodał kartę Wiadomości do swojego raportu skuteczności filtra wyszukiwania. Te informacje są teraz dostępne również w interfejsie API i możesz uzyskać do nich dostęp, ustawiając wartość parametru searchType w żądaniu na news.

Podobnie jak inne interfejsy API Search Console, interfejs API Sitemaps obsługuje teraz atrybuty domeny. Możesz wysyłać zapytania, dodawać i usuwać mapy witryny w Właściwościach domeny, na przykład:

POBIERZ https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/sc-domain:example.com/sitemaps

Rezygnujemy ze wsparcia w dokumentacji odnajdywania dla webmasterów. Jeśli wyślesz zapytanie do interfejsu Search Console API, korzystając z zewnętrznej biblioteki interfejsów API lub prześlesz zapytanie do [Dokumentacji Webmasters API Discovery](https :// www.googleapis.com/discovery/v1/apis/webmasters/v3/rest){rel="nofollow"}, musisz zaktualizować wywołania interfejsu API, aby uwzględnić następujące zmiany.

Interfejs API Google Search Console został niedawno zaktualizowany i programiści korzystający z interfejsu API będą musieli wprowadzić pewne zmiany w swoim kodzie, aby zachować zgodność.

W przypadku użytkowników Javy wszystkie importy związane z usługą webmasterów należy zmienić tak, aby używały pakietu searchconsole.v1 zamiast pakietu webmasters. Ponadto nazwę usługi „Webmasters” należy zmienić na „SearchConsole”. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdziesz w Przewodniku Szybki start w języku Java.

W przypadku użytkowników Pythona podczas tworzenia obiektu usługi dla webmasterów należy użyć funkcji build() w module googleapiclient.discovery zamiast funkcji webmasters() w module googleapiclient.discovery_cache. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdziesz w Przewodniku Szybki start po Pythonie.

Firma Google ogłosiła zmiany w zapytaniu dotyczącym dokumentu wykrywania w interfejsie Webmasters API. Zmieniono adres URL z https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/webmasters/v3/rest na https://searchconsole.googleapis.com/$discovery/rest oraz pola „nazwa” i „wersja” zostały odpowiednio zmienione.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się ze społecznością Centrum wyszukiwania lub [na Twitterze](https://twitter .com/googlesearchc ){rel="nofollow"}.

Nowe i ulepszone statystyki indeksowania są teraz dostępne dla Twojej witryny.
Aby pomóc właścicielom witryn lepiej zrozumieć, w jaki sposób Googlebot indeksuje ich witryny, Google wprowadził raport statystyk indeksowania w nowa wersja Search Console (https://support.google.com/...
Czytaj więcej
Aktualizacja narzędzia do testowania danych strukturalnych
We wtorek 15 grudnia 2020 r. Google ogłosił, że do kwietnia 2021 r. zmieni swoje narzędzie do testowania danych strukturalnych i przeniesie je do nowej domeny obsługującej społeczność schema.org. Głów...
Czytaj więcej