Kiedy zacząć korzystać ze stron w wyszukiwarce Google?

November 10, 2020

Firma Google ogłosiła, że sygnały dotyczące jakości strony będą uwzględniane w rankingach wyszukiwania Google. Sygnały te mierzą, w jaki sposób użytkownicy postrzegają wrażenia z interakcji ze stronami internetowymi, i przyczyniają się do naszej ciągłej pracy, aby zapewnić użytkownikom jak najbardziej przydatne i przyjemne wrażenia z sieci. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaobserwowaliśmy średnio 70% wzrost liczby użytkowników korzystających z Lighthouse i PageSpeed Insights, a wielu właścicieli witryn korzysta z raportu Core Web Vitality w Search Console, aby zidentyfikować możliwości poprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące łącza:

  • https://www.blog.google/products/search/evaluation-page-experience/
  • https://support.google.com/webmasters/answer/9364853?hl=pl

Dzisiaj Google ogłosił, że nowe sygnały Page Experience będą dostępne w maju 2021 roku. Sygnały te łączą kluczowe wskaźniki internetowe z innymi istniejącymi sygnałami wyszukiwania, takimi jak przyjazność dla urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo HTTPS i natrętne wskazówki dotyczące reklam pełnoekranowych. Ta zmiana sprawi też, że treści inne niż AMP będą mogły pojawiać się w funkcji Najlepsze artykuły na komórki w wyszukiwarce. Każda strona zgodna z polityką treści Google News będzie kwalifikować się, a strony o dobrej jakości będą miały pierwszeństwo w wynikach wyszukiwania. Oprócz tych aktualizacji Google planuje przetestować wskaźnik wizualny, który wyróżnia strony o doskonałej jakości w wynikach wyszukiwania.

W maju 2021 r. Google planuje wprowadzić nowy wizualny wskaźnik identyfikujący strony, które spełniają wszystkie standardy jakości strony. Ta zmiana ma na celu pomóc użytkownikom wybrać wyniki wyszukiwania, które zapewnią im najlepsze wrażenia.

W odpowiedzi na tę zmianę firma Google udostępniła kilka narzędzi, za pomocą których wydawcy mogą zacząć poprawiać jakość swojej strony. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu strony w całej witrynie, aby zobaczyć miejsce na ulepszenia. Raport Core Web Vitals dostępny w Search Console zawiera przegląd wyników Twojej witryny i analizuje problemy. Gdy dostrzeżesz okazję, PageSpeed Insights i Lighthouse pomogą Ci rozwiązać wszelkie napotkane problemy.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę web.dev/vitals-tools.

Wyszukiwarka Google ma na celu pomaganie użytkownikom w znajdowaniu najbardziej trafnych i wysokiej jakości witryn w sieci. W tym celu ogłosili plany włączenia większej liczby sygnałów dotyczących jakości strony do swojego algorytmu rankingu, który będzie co roku aktualizowany.

AMP to jeden z najłatwiejszych i najbardziej opłacalnych sposobów uzyskiwania przez wydawców doskonałych wyników w zakresie jakości strony. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez zespół AMP, większość stron AMP już osiąga świetne wrażenia.

Wyszukiwarka Google nadal będzie zawierać linki do wersji treści AMP zoptymalizowanych pod kątem pamięci podręcznej, aby zoptymalizować dostarczanie użytkownikom.

Wyszukiwarka Google udostępnia narzędzia i zasoby, które ułatwiają wydawcom tworzenie świetnych witryn i budowanie uwielbianych przez użytkowników ekosystemów internetowych.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące wyszukiwarki Google, możesz odwiedzić Forum pomocy lub przez [Twitter](https: // twitter.com/googlesearchc){rel="nofollow"}.

PES@Home 2020: pierwszy zjazd na temat rzeczywistości wirtualnej Google dla specjalistów ds. produktów
Bardziej niż kiedykolwiek użytkownicy korzystają z usług Google, aby wykonywać pracę, edukować swoje dzieci i utrzymywać kontakt z bliskimi. Nasi Eksperci Produktowi Google (PE) odgrywają rolę we wspi...
Czytaj więcej
Webmasterzy Google Koniec Witaj Centrum wyszukiwarki Google
Według Merriam-Webster pierwsze znane użycie terminu „webmaster” miało miejsce w 1993 roku. Jednak termin ten staje się przestarzały, a zgodnie z danymi zawartymi w książkach jego użycie dramatycznie...
Czytaj więcej