Kompleksowe spojrzenie na filtrowanie i limity danych dotyczących wydajności Search Console

October 19, 2022

W tym artykule szczegółowo opisujemy dane dostępne w raporcie skuteczności Google Search Console, w tym sposób przetwarzania danych przez Google (filtrowanie prywatności, czas oczekiwania, przechowywanie i zasoby przetwarzania). Zawiera również wprowadzenie do interfejsu API analizy wyszukiwania.

Raport skuteczności zawiera cztery dane, które pokazują, jak zmienia się ruch w sieci wyszukiwania w czasie:

  • Kliknięcia: liczba kliknięć użytkowników z wyników wyszukiwania Google do Twojej usługi.

Google Search Console to bezpłatna usługa, która pomaga monitorować i utrzymywać obecność Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google. Konsola udostępnia dane dotyczące trzech kluczowych wskaźników: Wyświetlenia (liczba wyświetleń witryny w wynikach wyszukiwania), CTR (współczynnik klikalności lub liczba kliknięć podzielona przez liczbę wyświetleń) oraz Pozycja (średnia pozycja w wyniki wyszukiwania).

Konsola umożliwia sprawdzanie skuteczności różnych zapytań, stron, krajów, urządzeń lub wyglądów wyszukiwania oraz rozwiązywanie problemów. Konsola oferuje również interfejs API i łącznik dla Looker Studio.

W poniższym tekście omówiono raport skuteczności w Search Console oraz sposób wykorzystania danych do poprawy widoczności witryny. Przedstawia również dwa główne ograniczenia danych: filtrowanie prywatności i dzienny limit wierszy danych.

Raport skuteczności w Search Console zawiera zagregowane i przefiltrowane dane, które można wykorzystać do znalezienia sposobów na zwiększenie widoczności witryny i zwiększenie ruchu z Google. Interfejs raportu i wyeksportowane dane są filtrowane na różne sposoby, przy czym dwa główne ograniczenia to filtrowanie prywatności i dzienny limit wierszy danych.

Filtrowanie prywatności anonimizuje zapytania, które nie są wysyłane przez więcej niż kilkudziesięciu użytkowników w okresie od dwóch do trzech miesięcy, aby chronić prywatność użytkowników. Dlatego rzeczywiste zapytania anonimowe nigdy nie są pokazywane w tabelach, ale są uwzględniane w sumach wykresów, chyba że filtrujesz według zapytania.

Dzienny limit wierszy danych ogranicza ilość danych, które można wyeksportować z Search Console w dowolnym dniu. Ten limit ma na celu uniemożliwienie każdemu użytkownikowi eksportowania zbyt dużej ilości danych i wpływanie na możliwość eksportowania danych przez innych użytkowników.

Załóżmy, że masz witrynę z ruchem pochodzącym z różnych źródeł, z których niektóre są anonimowe, a inne nie. Poniższa tabela przedstawia przykład ruchu z zapytań nieanonimizowanych.

ZapytaniaKliknięcia
literatura klasyczna150
poezja125
science fiction100
niefikcja75
Suma dla zapytań szczegółowych450
Całkowita suma550

Jak pokazuje tabela, w przypadku zapytań szczegółowych było 450 kliknięć, a ogółem 550 kliknięć prowadzących do witryny (łącznie z kliknięciami z zapytań anonimowych).

Korzystając z raportowania w Search Console, możesz zauważyć rozbieżności między danymi w raportach a danymi w sumach na wykresie. Dzieje się tak, ponieważ niektóre zapytania są w raportach anonimowe, a zapytania te są pomijane po zastosowaniu filtra.

Ze względu na ograniczenia związane z opóźnieniami udostępniania, przechowywaniem, zasobami przetwarzania i innymi, Search Console ma limit ilości danych, które można wyświetlić lub wyeksportować. Te limity nie mają wpływu na większość usług w Search Console. Może to mieć wpływ na kilka bardzo dużych witryn, ale nawet w przypadku tych, które naszym zdaniem pozostałe dane będą wystarczająco duże, aby utworzyć reprezentatywną próbkę danych.

Maksymalna liczba, jaką możesz wyeksportować za pomocą interfejsu użytkownika Search Console, to 1000 wierszy danych. Obecnie górny limit danych eksportowanych przez Search Analytics API(oraz przez Looker Oprogramowanie sprzęgające Studio) to 50 000 wierszy dziennie na witrynę i typ wyszukiwania, co może nie zostać osiągnięty we wszystkich przypadkach. Wartość domyślna zwrócona przez interfejs API to 1000 wierszy, ale możesz użyć rowLimit, aby zwiększyć ją do 25 000, a startRow, aby pobrać wiersze z 25 001 do 50 000 przy użyciu stronicowania. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostępne dane.

W przypadku żądań, które nie obejmują wymiarów zapytań ani adresów URL, takich jak kraje, urządzenia i wyglądy w wyszukiwarce, Search Console wyświetli i wyeksportuje wszystkie dane.

Zasoby i opinie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj Dokumentację skuteczności. Znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na temat dostępnych danych, sposobu korzystania z raportu skuteczności oraz więcej szczegółów na temat rozbieżności, które możesz znaleźć na wykresach.

Jeśli jesteś webmasterem i masz pytania lub wątpliwości dotyczące wyszukiwarki Google, możesz skontaktować się ze społecznością Centrum wyszukiwarki Google, aby uzyskać pomoc. Społeczność to doskonałe miejsce, w którym można uzyskać odpowiedzi na swoje pytania lub pomóc innym w rozwiązywaniu ich problemów z wyszukiwarką Google.

Możesz również znaleźć pomoc na Twitterze, śledząc @googlesearchc.

Przedstawiamy nazwy witryn w wyszukiwarce Google
Wyszukiwarka Google wprowadza nazwy witryn w wynikach wyszukiwania mobilnego, aby ułatwić użytkownikom identyfikację witryny powiązanej z każdym wynikiem. Nazwy witryn są obecnie dostępne w języku ang...
Czytaj więcej
Elon Musk wreszcie właścicielem Twittera – dyrektor generalny i dyrektor finansowy Fires
Elon Musk sfinalizował zakup Twittera i natychmiast zwolnił dyrektora generalnego, dyrektora finansowego oraz dyrektora odpowiedzialnego za kwestie prawne, politykę i zaufanie. Musk zwolnił dyrektora...
Czytaj więcej