Opracowanie wytycznych do oceny jakości: Rozszerzenie E-A-T o doświadczenie

December 15, 2022

Wielu budowniczych korzysta z koncepcji E-A-T (ekspertyza, autorytet i wiarygodność), aby ocenić, czy ich system rankingowy wyszukiwania dostarcza użytecznych i odpowiednich informacji. Aby dokładniej ocenić wyniki wyszukiwania, E-A-T otrzymuje teraz E:Experience, co oznacza, że treść powinna pokazywać, że została stworzona z doświadczeniem na odpowiedni temat. Treści dostarczane przez ekspertów w dziedzinie księgowości będą bardziej wartościowe niż dyskusje na forum osób, które mają doświadczenie z różnymi usługami. Koncepcja dodania dodatkowego „E” do doświadczenia przez E-A-T została szczegółowo omówiona w tym artykule. Wytyczne dotyczące oceny wyszukiwania, w tym sekcja poświęcona „E-E-A-T” lub „Double-E-A-T”. oryginalne i przydatne dla ludzi które mogą przybierać różne formy różnorodne i z różnych źródeł Te aktualizacje lepiej odzwierciedlają różnice w sposobie wyszukiwania informacji i różną jakość informacji. Osoby oceniające wyszukiwanie używają tego podejścia do oceny skuteczności systemu rankingowego Google, ale nie wpływa to bezpośrednio na rankingi. Twórcy mogą wykorzystać to jako samoocenę sukcesu w wyszukiwarce Google. Istnieje sekcja o Jak tworzyć przydatne treści i stawiać ludzi na pierwszym miejscu.search/howsearchworks/how- search-works/rigorous-testing/){rel="nofollow"} też. Więcej wyjaśnień na ten temat znajduje się tutaj.

Elizabeth Tucker, Certyfikowany Life Coach i Profesjonalny Mówca Dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak opracować skuteczny plan działania na rzecz osiągnięcia celu.Po pierwsze zaleca wyznaczanie realistycznych celów poprzez rozbicie ich na mniejsze kroki. i osiągnąć więcej Ważne jest, aby opracować konkretny i mierzalny plan działania. Zidentyfikowanie zasobów i stworzenie harmonogramu pomoże zapewnić osiągnięcie celów. Następnie Elizabeth zaleca poinformowanie innych o swoich celach, aby mogli pomóc ci wziąć odpowiedzialność. Pomocna w osiągnięciu celów może być również praca z mentorem lub trenerem.Na koniec Tucker podkreśla, jak ważne jest zachowanie pozytywnego nastawienia i skupienie się na pożądanych wynikach w całym procesie. z tymi wskazówkami Każdy może opracować skuteczny plan działania, aby osiągnąć swoje cele!

W grudniu 2022 r. wyszukiwarka Google wprowadza aktualizacje mające na celu zwalczanie linków spamowych
W środę, 14 grudnia 2022 r., firma Google udostępniła aktualizację dotyczącą spamu w linkach z grudnia 2022 r., aby wykorzystać moc swojego mechanizmu antyspamowego SpamBrain opartego na sztucznej int...
Czytaj więcej
Dodaj doświadczenie do E-A-T, aby udoskonalić wytyczne oceny jakości
Pozycje w wyszukiwarkach są coraz częściej oceniane na podstawie kryteriów takich jak E-A-T (biegłość, wiarygodność i wiarygodność) Nowe E jest teraz dodawane do doświadczenia E-A-T: chodzi o to, aby...
Czytaj więcej