Raport Indeks wideo w Search Console został zaktualizowany.

February 1, 2023

Firma Google opublikowała niedawno nowy raport w Search Console, aby pomóc użytkownikom mierzyć jakość swoich filmów w Google i dowiedzieć się, co może wymagać poprawy. W środę, 1 lutego 2023 r., ogłosili aktualizację raportu, która pomoże użytkownikom skuteczniej osiągnąć te cele.

Jedną z takich aktualizacji jest nowa funkcja w Raporcie indeksu filmów. Ta funkcja umożliwia użytkownikom przeglądanie dziennych wyświetleń wideo w określonym czasie. Wyświetlenia są sumowane według stron, co oznacza, że jeśli ta sama strona pojawia się wiele razy na jednej stronie wyników wyszukiwania lub w jednej sesji Discover, każde wystąpienie jest liczone jako jedno wyświetlenie.

Raport skuteczności wyszukiwania grupuje wystąpienia wyszukiwania wideo tylko według atrybutu (nie według adresu URL), co oznacza, że jeśli w wynikach wyszukiwania pojawi się wiele stron, liczone jest tylko jedno wyświetlenie. Dlatego liczba wyświetleń pokazywana w tym raporcie może być niższa niż liczba wyświetleń w raporcie Indeks wideo. W Google Search Console udostępniono nową funkcję, która pomaga użytkownikom skupić się na stronach z filmami wideo, które są dla nich najważniejsze: filtr mapy witryny raportu indeksu wideo. Ten filtr ma zastosowanie do wszystkich funkcji raportu, w tym wykresów, podsumowań wykresów, list problemów i eksportów. Dzięki tej nowej funkcji użytkownicy mogą teraz filtrować raporty indeksu wideo, aby wyświetlić tylko strony wideo znajdujące się w wybranej mapie witryny.

Skorzystaj ze zaktualizowanego raportu indeksu wideo w Search Console.
Z przyjemnością udostępniamy najnowszą aktualizację raportu indeksowania wideo w wyszukiwarce Konsola, opublikowana w dniu Uruchomiona w lipcu ubiegłego roku, została zaprojektowana, aby pomóc użytkow...
Czytaj więcej
Yelp ogłasza usunięcie płatnych grup i leadów
Firma Yelp opublikowała niedawno raport dotyczący zaufania i bezpieczeństwa z 2022 r., w którym wyszczególnia kroki, jakie podejmuje w celu zwalczania generatorów leadów, fałszywych grup recenzji i fi...
Czytaj więcej