Skorzystaj ze zaktualizowanego raportu indeksu wideo w Search Console.

February 1, 2023

Z przyjemnością udostępniamy najnowszą aktualizację raportu indeksowania wideo w wyszukiwarce Konsola, opublikowana w dniu Uruchomiona w lipcu ubiegłego roku, została zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, jak radzą sobie ich filmy w Google i zidentyfikować obszary, które mogą wymagać ulepszeń. Jedną z takich aktualizacji jest funkcja nakładki wyświetleń wideo, o której mowa w raporcie indeksu wideo. Wyświetlenia są sumowane według strony , więc jeśli strona pojawia się wiele razy w jednym wyniku wyszukiwania lub sesji odkrywania, każde wystąpienie jest liczone jako wyświetlenie. Raporty skuteczności wyszukiwania grupują wystąpienia wyszukiwania wideo według atrybutu, a nie adresu URL, więc jeśli w wynikach wyszukiwania pojawia się wiele stron, liczone jest tylko jedno wyświetlenie. Dlatego ten raport może wykazywać niższą liczbę wyświetleń niż raport Indeks stron wideo.

Raport indeksowania wideo Google Search Console został właśnie zaktualizowany o nową funkcję: filtr mapy witryny, który pozwala użytkownikom skupić się na najważniejszych stronach z filmami. Ten filtr ma zastosowanie do wszystkich funkcji raportowania: Wykresy, Podsumowania wykresów, Lista problemów i Eksport.

Zaktualizowano również nakładkę Wyświetlenia w raporcie Indeks wideo, aby dostarczała więcej informacji o wynikach filmów w wynikach wyszukiwania. Użytkownicy mogą teraz łatwo odfiltrować wszelkie nieistotne dane i skupić się na tym, co najważniejsze dla ich witryny.

Ulepszenia raportu Indeks wideo w Search Console
W lipcu 2022 r. Google udostępnił nowy raport w Search Console, aby pomóc webmasterom zrozumieć skuteczność ich filmów w Google i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Nowa aktualizacja to nakład...
Czytaj więcej
Raport Indeks wideo w Search Console został zaktualizowany.
Firma Google opublikowała niedawno nowy raport w Search Console, aby pomóc użytkownikom mierzyć jakość swoich filmów w Google i dowiedzieć się, co może wymagać poprawy. W środę, 1 lutego 2023 r., ogło...
Czytaj więcej