Użyj pulpitu nawigacyjnego stanu wyszukiwarki Google, aby uzyskać przegląd skuteczności swojej wyszukiwarki Google.

December 14, 2022

Dzisiaj (14 grudnia 2022 r.) Google uruchomił panel stanu wyszukiwania Google, aby informować o stanie przyszłych wyszukiwań. Ten nowy pulpit nawigacyjny zastępuje problem z poprzednim kontem Google Search Central na Twitterze. Pulpit nawigacyjny jest wynikiem dwuletniej pracy z inżynierami ds. niezawodności witryny (SRE) nad stworzeniem ulepszonego sposobu udostępniania informacji o kamieniach milowych, które są dostępne i ogólnie przydatne. z tym nowym narzędziem Celem jest szybkie, dokładne i łatwe zgłaszanie problemów. Aby uzyskać dostęp do nowego panelu stanu wyszukiwarki Google, kliknij tutaj.

Panel stanu wyszukiwarki Google to narzędzie przeznaczone do zgłaszania najczęstszych problemów, które wystąpiły w ciągu ostatnich 7 dni. Panel zawiera kilka funkcji, takich jak kanały RSS dotyczące subskrypcji. widok historyczny oraz aktualizacje opublikowane przez oficjeli z całego świata w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia wydarzenia. po więcej informacji Zobacz wskazówki dotyczące wyszukiwarek. tutaj Mechanizmy kontroli i powiadomień SRE. tutaj Kanał RSS [tutaj](https://status.search.google .com/en/feed.atom){rel="nofollow"} i historyczne wyświetlenia. tutaj

Pulpit nawigacyjny stanu wyszukiwarki Google ma na celu dostarczanie użytkownikom szczegółowych informacji o zakłóceniach działania systemu lub zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na ich witryny. Oprócz tradycyjnych aktualizacji statusu Pulpit nawigacyjny ma również dostarczać więcej informacji o możliwościach zaradczych. Na przykład, jeśli serwer nazw odrzuci żądanie połączenia od Googlebota, może zostać opublikowana aktualizacja sugerująca, że zmiana serwera nazw może pomóc w rozwiązaniu problemu. Aktualizacje będą kontynuowane, dopóki incydent nie zostanie rozwiązany. Oznacza to, że inżynier dokonał zmiany, która przestała mieć wpływ na system. Po podjęciu działań naprawczych nadal mogą wystąpić konsekwencje. Ponieważ niektóre powtórzenia mogą zająć trochę czasu. w zależności od rodzaju imprezy Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z panelu i poprosić o opinię, odwiedź Centrum wyszukiwarki Google i tweetnij @googlesearchc ( @googlesearchc).

Gary Illyes, członek zespołu wyszukiwania, omawia, w jaki sposób Google zmienia swoje algorytmy, aby zapewnić nagradzanie zbadanych, analitycznych i oryginalnych opinii. szczególnie Powiedział, że wnikliwa treść, która jest dobrze napisana i niezależnie zbadana, zwiększy widoczność. Gary Illyes zauważa również, że Google wprowadził zmiany w algorytmie, aby strony bogate w treść były bardziej widoczne. Niektóre i „niskiej jakości” zostaną przesunięte do wyniki wyszukiwania. Zakończył przypominając wydawcom, aby nadal tworzyli unikalne i oryginalne treści. Ponieważ na dłuższą metę przyniesie im to więcej korzyści.

Zapoznaj się z panelem stanu wyszukiwarki Google
Wraz z wejściem w rok 2023 Google udostępnił społeczeństwu nowe narzędzia, które pozwalają zrozumieć aktualny stan systemów wpływających na ich usługi wyszukiwania, takie jak gromadzenie danych. indek...
Czytaj więcej
Uzyskaj przegląd wyników wyszukiwania dzięki pulpitowi nawigacyjnemu stanu wyszukiwania Google.
Wraz z wejściem w rok 2023 Google uruchomił panel stanu wyszukiwarki Google (https://status.search.google.com/) jako narzędzie pomagające użytkownikom zrozumieć zakłócenia w działaniu systemów wyszuki...
Czytaj więcej