Zaktualizowano usługi Google w Czechach, aby spełniały europejskie wymagania licencyjne.

December 12, 2022

Europejska dyrektywa o prawach autorskich, która jest wdrażana w całej UE, ma na celu przyznanie wydawcom wiadomości nowych praw, a jednocześnie umożliwienie konsumentom dalszego dostępu do informacji za pośrednictwem platform internetowych. Pozwala wyszukiwarkom, takim jak Google, łączyć i wykorzystywać bardzo krótkie fragmenty treści wydawców wiadomości, z nowymi prawami do dłuższych podglądów. Aby zapewnić zgodność z prawem, Google rozpoczął rozmowy z wydawcami wiadomości w całej UE i wynegocjował umowy z ponad 1000 europejskich publikacji, stowarzyszeń lub stowarzyszeń zbiorowego zarządzania od 2021 roku. Opiera się to na ich wieloletnim zaangażowaniu w dziennikarstwo jako największego na świecie sponsora finansowego dziennikarstwa (Link 1, Link 2 [Link 3] (https://blog.google/supportingnews/#:~:text=Each%20month%2C%20people%20click%20through, with%20readers%20and%20earn%20money.){ rel="nofollow"}).

Niedawne zmiany w czeskim prawie autorskim uniemożliwiły Google zawieranie umów z czeskimi wydawcami wiadomości, ponieważ stwarza to nieuzasadnione ryzyko finansowe i operacyjne. W rezultacie Google usunie podglądy (fragmenty, miniatury i podglądy wideo) potencjalnie chronionych treści w wyszukiwarce, Discover i Wiadomościach w języku czeskim. Tytuł i link pozostaną takie same. Ponadto Google rezygnuje z programu News Showcase — w ramach którego wydawcy płacą za opiekę nad treścią w Google News i Discover – ponieważ poprawka jest zbyt restrykcyjna dla jej ofert. Zmiany te będą wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Firma Google aktywnie wyrażała swoje obawy dotyczące wpływu proponowanych unijnych przepisów dotyczących praw autorskich na czeskich użytkowników internetu. Ta ustawa wpłynie na wyniki wyszukiwania Google w języku czeskim, a fragmenty artykułów zostaną zastąpione tylko tytułami i adresami URL. Porównanie wyników wyszukiwania Google przed i po wprowadzeniu prawa ujawnia różnicę. Aby dowiedzieć się więcej o Opinii Google, przeczytaj ich post na blogu A viable path for Czech Publishers.

Aktualizacje usług Google w Czechach po zmianach w europejskiej dyrektywie o prawach autorskich
W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. firma Google opublikowała wpis na blogu w języku czeskim, w którym omówiono europejską dyrektywę dotyczącą praw autorskich. Dyrektywa ta chroni treści internetowych w...
Czytaj więcej
Poznawanie wizualnych elementów wyszukiwarki Google
podczas szukania konkretnej książki w bibliotece Zidentyfikowanie poszukiwanej książki spośród 129 864 880 dostępnych książek może być trudne. ){rel="nofollow"} Ten sam problem może wystąpić...
Czytaj więcej